Goakullen

Rally o Nico fick 2 valpar sommaren 2019. Läs mer >>

Bakelsekullen

Lix och Ejvind fick 3 st valpar sommaren 2020. Läs mer>>